O portalu

Portal informacyjny o wydarzeniach/przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych organizowanych na terenie gminy Radzymin.

Przestrzeń w Internecie, w której – w jednym miejscu – można znaleźć ogłoszenia o imprezach, akcjach, cyklach, stałych zajęciach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Radzymin, jednostki organizacyjne gminy (w tym szczególnie Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radzymin, których zadaniem jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie gminnej działalności sportowo-rekreacyjnej, turystycznej i biblioteczno-kulturalnej), a także organizacje pozarządowe, sołtysów, grupy nieformalne, aktywnych obywateli gminy.

Każdy organizator wyżej wymienionych działań, który chce dotrzeć z informacją do innych mieszkańców i zaprosić ich do udziału w nich, publikując post na temat tego działania w portalu cogdziekiedy.radzymin.pl, może robić to samodzielnie z każdego miejsca, z którego ma dostęp do Internetu. Powinien tylko wcześniej uzyskać dostęp do panelu administracyjnego.

W tym celu prosimy o kontakt z redakcją portalu:

cogdziekiedy@bibliotekaradzymin.pl
tel. 22 786 50 24 wewn. 22