Warsztat języka jidysz w Radzyminie

  • Data: 19.05.2023 r., godz. 18:00
  • Miejsce: Miejska Sala Koncertowa w Radzyminie
  • Kategoria: Warsztat

Warsztat języka jidysz w Radzyminie!

 

Jeśli chcesz

- nauczyć się podstawowych zwrotów grzecznościowych w jidysz
- nauczyć się liter i liczb
- poznać przydatne wyrażenia, prośby, proste dialogi
- nauczyć się określeń czasu, podstaw żydowskiego kalendarza
- posłuchać o żydowskich świętach i porozmawiać o nich (w jidysz!)
- poznać elementy żydowskiej literatury i samemu ją czytać (w jidysz!)
- a także dobrze się bawić poznając nową kulturę i język

zapisz się na BEZPŁATNE WARSZTATY JIDYSZ w bibliotece w Radzyminie

Terminy zajęć:
12 maja, 19 maja, 26 maja, 2 czerwca, godz. 18.00-20.30
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy tel. 22 7865024 wew. 25

 

Szczegółowy plan zajęć podczas warsztatu jidysz:

 

Kurs języka jidysz dla początkujących, A0-A1

 

Lekcja 1:

Nauka alfabetu, język żydowski (jidysz) – historia języka żydowskiego zobrazkami, mapą, pokazaniem dialektów i prezentacją rozwoju języka do współczesności. Nacisk na dalszą użytkowość tego języka i jego żywotność w świecie nauki, pokazanie miejsc, gdzie nadal jest używany.
 

Liczby – nauka liczb w języku żydowskim i systemu metrycznego opartego na alfabecie, stopniowe wprowadzanie nowego słownictwa, czytanka tematyczna z użyciem liczb, wyliczanka.

 

Lekcja 2:

Czas – nauka nazw dni tygodnia, miesięcy, kalendarza żydowskiego, świąt żydowskich. Omówienie zwyczajów święta Pesach, porównanie zwyczajów żydowskich i chrześcijańskich, związanych z Wielkanocą. Dyskusja i dialogi w parach o doświadczeniach świątecznych.

 

Fonetyka – ćwiczenia poprawnej wymowy poszczególnych liter, słów, wprowadzanie nowego słownictwa, prosta czytanka tematyczna ugruntowująca alfabet, praca domowa z ułożeniem własnego wiersza/prostej piosenki z wykorzystaniem bogactwa fonetyki języka żydowskiego.

 

Lekcja 3:

Powitanie, zwroty grzecznościowe, tekst Szolem-Alejchem z podręcznika. Przydatne

wyrażenia, prośby, proste dialogi w parach.

 

Rzeczowniki w języku jidysz, dalsze wprowadzanie słownictwa, prosty tekst i piosenka lub wiersz. Nauka śpiewania/recytacji danego tekstu.

 

Lekcja 4:

Rodzajniki i przymiotniki w języku jidysz, ugruntowanie wiedzy do tej pory wprowadzanej podczas czytanek na poprzednich zajęciach, przedimki nieokreślone a/an; rodzajniki określone der/di/dos.

 

Zaimki w języku jidysz, deklinacja rzeczowników. Tekst tematyczny. Praca: opis przyjaciela, kogoś bliskiego lub kolegi z grupy, prezentacja swoich prac z krótkim omówieniem.

Lekcja o tłumaczeniu i przykłady wierszy w jidysz żydowskich poetek w łumaczeniach na język polski. Wstęp do pracy tłumacza i rozmowa o warsztacie translatologicznym na przykładzie wybranych tłumaczeń. (Poetki np. Celia Dropkin, Rachela Korn, Debora Vogel, Szlomo Gilberta)

 

 

Warsztat poprowadzi Zofia Agata Zięba

Warsztat realizowany w ramach zadania: „Nie tylko Singer. Odkrywamy żydowskich pisarzy Radzymina”, dofinansowanego przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny.

 

 

Foto

Miejska Sala Koncertowa w Radzyminie

Miejska Sala Koncertowa w Radzyminie,

ul. Konstytucji 3 Maja 15