Misterium Męki Pańskiej

  • Data: 23.03.2023 r., godz. 15:00
  • Miejsce: Miejska Sala Koncertowa w Radzyminie
  • Kategoria: Prelekcja

Zapraszamy serdecznie na Misterium Męki Pańskiej, które odbędzie się 23 marca o godzinie 15.00 w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie. To wyjątkowe wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, którzy pragną przeżyć chwilę zadumy i refleksji nad tajemnicami naszej wiary. Podczas Misterium na nowo przeżyjesz zbawcze wydarzenia sprzed ponad 2000 lat. Wraz z uczniami Jezusa doświadczysz mocy Ostatniej Wieczerzy, smutku i bezradności w obliczu cierpienia Mistrza, przeżyjesz Drogę Krzyżową, a nawet będziesz miał szansę pomóc Jezusowi nieść krzyż. Nie wyjdziesz jednak smutny... Wraz z aktorami doświadczysz radości wielkanocnego poranka.


W rolę Jezusa, Maryi oraz uczniów wcielą się uczniowie klasy VIIb ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą przeżyć ten wyjątkowy czas w gronie ludzi wierzących i doświadczyć siły i piękna Misterium Męki Pańskiej. Do zobaczenia!

 

HISTORIA MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

Misterium, jako forma dramatu, scenicznej prezentacji treści biblijnych lub żywotów świętych, sięga swymi korzeniami średniowiecza. Początki nowożytnej tradycji ich odprawiania, a następnie inscenizacji, datuje się na X wiek.

Początkowo misteria składały się głównie z obrzędów liturgicznych, ale stopniowo pojawiały się w nich także wspólne śpiewy i poetyckie sceny aktorskie. Na mocy zaleceń reformy Soboru Trydenckiego, misteria odgrywano głównie w kościołach, jednakże szybko wyszły one poza mury świątyń, goszcząc coraz częściej także np. na placach miejskich. Z czasem zaczęły ulegać stopniowo zeświecczeniu, tracąc swój pierwotny, religijny charakter i przeradzając się w zwykły teatr.

Pierwsze inscenizacje misteryjne stanowiły odpowiedź na potrzeby ludności, domagającej się możliwości osobistego „uczestniczenia” w najważniejszych wydarzeniach z Pisma Świętego. Dlatego też poruszane w nich tematy związane były najczęściej z jednym z wielkich świąt świata chrześcijańskiego: Bożym Narodzeniem, Zmartwychwstaniem Pańskim czy Bożym Ciałem.

W Polsce misteria znane są od XVI wieku. Ich rozwój został powstrzymany przez falę reformacji, a następnie zabory. Ponownie ich rozwój nastąpił w XX wieku. Obecnie, spośród tego typu widowisk, największą popularnością cieszą się najczęściej jasełka oraz misteria męki pańskiej.

Polskie misteria pasyjne mają zwykle charakter tradycyjnej – drogi krzyżowej rozbudowanej o sceny nawiązujące do poszczególnych stacji. Przykładem może być tutaj najstarsze w naszym kraju misterium, odbywające się od XVII wieku w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Cierpienie Chrystusa i Jego zwycięstwo nad śmiercią, podobnie jak i sam fakt istnienia śmierci, fascynują ludzkość od tysiącleci, nie pozostawiając nikogo obojętnym. Wzmożona aktualnie popularność inscenizacji pasyjnych jest odpowiedzią na pytanie o sens cierpienia, zaproszeniem dla współczesnego człowieka do zatrzymania się w pędzie codziennego życia i refleksji nad najważniejszymi wartościami.

Koncentrując się wokół męki, śmierci i niekiedy także zmartwychwstania misteria ukazują Paschę Chrystusa – Jego przejście ze śmierci do życia po prawicy Ojca. Jest to wydarzenie bez precedensu w dziejach świata. A przecież już zgodnie z tradycją żydowskiej Paschy, jako pamiątka przejścia Boga przez Egipt podczas zniewolenia Narodu Wybranego. Jest to zdarzenie niepowtarzalne i niepojęte. Do tych tajemnic powracamy co roku w okresie Wielkanocy, aby wspominać je, odkrywać na nowo, poznawać i zgłębiać, także za pośrednictwem spektaklu.

Znaczenie pojęcia „misterium” pogłębia również jego źródło. W języku greckim mystērion, a w łacinie mysterium, oznaczają „tajemnicę”. Te dwa wyrazy są zarazem synonimem wyższego wtajemniczenia, a wiec podkreślają fakt głębszego, bardziej wyjątkowego przeżywania owej tajemnicy.

W rozumieniu chrześcijańskim „misterium” oznacza bardziej wnikliwe wejście w rzeczywistość Bożego Objawienia, a za jego sprawą głębszej obecności Boga w świecie. Ujawnia ono zarazem jej cel – zbawienie całej ludzkości.

Pojęcie „misterium” sugeruje zatem coś nadzwyczajnego, dostępnego nielicznym. W przypadku Misterium Męki Pańskiej chodzi rzeczywiście o niezwykłe przeżycie i dogłębne zrozumienie zdarzeń, które legły u podstaw chrześcijaństwa. Jednakże żadną miarą nie ma ono kogokolwiek wyróżniać, wynosić ponad innych. Ma być narzędziem głoszenia Ewangelii – Dobrej Nowiny o Zbawieniu – dostępnym i ofiarowanym człowiekowi, każdemu, kto tylko zechce je przyjąć.

Foto

Miejska Sala Koncertowa w Radzyminie

Miejska Sala Koncertowa w Radzyminie,

ul. Konstytucji 3 Maja 15