RUO: Waldemar Smaszcz

  • Data: 22.06.2022 r., godz. 10:30
  • Miejsce: Miejska Sala Koncertowa w Radzyminie
  • Kategoria: Historia

Kazimiera Iłłakowiczówna (1888 – 1983), tak bardzo obecna w polskiej literaturze, a wciąż tak niewiele o niej wiemy. Dość powiedzieć, że nawet datę urodzenia poznaliśmy dopiero po jej śmierci, różniącą się aż o cztery lata od przyjętej we wszystkich wcześniejszych ustaleniach. A mówimy wszak o autorce, której twórczość wyznaczała nowe drogi w poezji Polski Odrodzonej, będąc zarazem arką przymierza „między dawnymi i młodszymi laty”.
Wystarczy spojrzeć na życie wielkiej poetki; całe, od niemowlęctwa do powojennych dziesięcioleci w sublokatorskim pokoju „w Poznaniu na wygnaniu”, by skonstatować jaki trzeba było mieć charakter, by przyjąć to wszystko, co ją spotkało! Nie urażając pań, ciśnie się to określenie: męski charakter!
Całość dokonań Kazimiery Iłłakowiczówny i stosunek do niej krytyki literackiej ujawnia „blaski i cienie” tego rodzaju pisarstwa, z natury rzeczy nastawionego na to, co nowe w literaturze. Istotnie, w Odrodzonej Polsce od początku, od przyznania – przypomnijmy – kobietom praw wyborczych, panie coraz bardziej zaznaczały swoją obecność w każdej dziedzinie życia.

Waldemar Smaszcz - historyk literatury, krytyk, eseista, tłumacz, autor wielu książek i wyborów wierszy, przyjaciel ks. Jana Twardowskiego. W 2000 r. papież Jan Paweł II przyznał mu odznaczenie Najczcigodniejszego Krzyża Pro Ecclesia et Pontyfice.

Foto

Miejska Sala Koncertowa w Radzyminie

Miejska Sala Koncertowa w Radzyminie,

ul. Konstytucji 3 Maja 15