Bezpłatny kurs komputerowy dla osób w wieku 25+

  • Data: 10.07.2020 r., godz. 09:00
  • Miejsce: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin
  • Kategoria: Szkolenie (warsztat)

Bezpłatny kurs komputerowy
dla osób w wieku od 25 lat+
Trwa nabór do 2 grup 10-osobowych (każda).

Szczegółowe informacje i zapisy:
Tel. 602 309 190

Cały kurs trwa 100 godzin lekcyjnych - czyli 25 spotkań każde po 4 godziny. 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest zamieszkanie, lub nauka lub praca na terenach województwa mazowieckiego w powiatach: legionowskim, makowskim, ostrołęckim, ostrowskim, pułtuskim, węgrowskim, wołomińskim, wyszkowskim (część osób musi być z terenów wiejskich tych powiatów, a także osoby zamieszkujące obszar rewitalizowany Wołomina).

W kursach mogą brać udział osoby w wieku od 25 r.ż., wyłącznie o niskich kwalifikacjach (max średnie wykształcenie), pracujące, bezrobotne oraz bierne zawodowo, dotychczas nieuczestniczące we wsparciu LLL w tożsamym zakresie w ramach RPOWM 2014-2020 i z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności cyfrowych.

Organizator:
PROFIL IT GRZEGORZ ROSIŃSKI

Współorganizator:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin

Foto

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin
ul. Konstytucji 3 Maja 15, 05-250 Radzymin
tel. 22 786-50-24
e-mail: biuro@bibliotekaradzymin.pl
www: http://bibliotekaradzymin.pl